The NA X Dr. Awie A Journey of Destiny

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2020 ทาง The NA จับมือกับร่วมกับ Dr.Awie จัดกิจกรรม Meeting เสริมความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ Dr.Awie เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และดูแลปัญหาลูกค้าได้อย่างครบครัน ตอนเย็นยังมี Dinner Party ที่โรงแรม ณ นิรันดร์ จ.เชียงใหม่

ติดต่อเรา