เช็คด่วน!!

คุณอ้วน ผอม หรือหุ่นดีกันนะ ?

เช็คด่วน!!

คุณอ้วน ผอม หรือหุ่นดีกันนะ ?

ดัชนีมวลกาย หรือ BMI ย่อมาจาก Body Mass Index เป็นค่าสากลที่ใช้เพื่อคำนวณ หาน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นและประมาณระดับไขมันในร่างกายโดยใช้น้ำหนักตัวและส่วนสูง

ค่า BMI ของคุณเท่ากับ

22.89

คุณค่อนข้างอ้วน

คุณกำลังเริ่มเสี่ยงกับอะไรบ้าง

เช็คฟรี

คุณค่อนข้างอ้วน

เสี่ยงโรคร้าย อันตรายต่อสุขภาพ

ไม่หิวบ่อย อิ่มแบบหุ่นกระชับ

หุ่นสวยกระชับ แทนมื้ออาหาร ทานง่าย