เตรียมพบกับ Roadshow กิจกรรม 𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗮 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘅 ชีวจิต ในงาน “Happy Life by Cheewajit SS. 12” @ โรงพยาบาลพญาไท 3 วันที่ 3 ตุลาคม 2565

โรงพยาบาลพญาไท 3 111 ถนน เพชรเกษม แขวง ปากคลองฯ, เขต ภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร

📣✨ เตรียมพบกับ Roadshow ประจำปี 🇹🇭   ที่ร่วมมือกับ [...]

เตรียมพบกับ Roadshow กิจกรรม 𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗮 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘅 ชีวจิต ในงาน “Happy Life by Cheewajit SS. 12” @ ห้างสรรพสินค้า ซีคอน บางแค วันที่ 23 ตุลาคม 2565

ห้างสรรพสินค้า ซีคอน บางแค 607 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า, เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร

📣✨ เตรียมพบกับ Roadshow ประจำปี 🇹🇭   ที่ร่วมมือกับ [...]

เตรียมพบกับ Roadshow กิจกรรม 𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗮 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘅 ชีวจิต ในงาน “Happy Life by Cheewajit SS. 12” @ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร วันที่ 29 ตุลาคม 2565

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 2012/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร

📣✨ เตรียมพบกับ Roadshow ประจำปี 🇹🇭   ที่ร่วมมือกับ [...]

เตรียมพบกับ Roadshow กิจกรรม 𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗮 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘅 ชีวจิต ในงาน “Happy Life by Cheewajit SS. 12” @ โรงพยาบาลวิภาวดี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลวิภาวดี 51, 3 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร

📣✨ เตรียมพบกับ Roadshow ประจำปี 🇹🇭   ที่ร่วมมือกับ [...]