เช็คด่วน!!

คุณอ้วน ผอม หรือหุ่นดีกันนะ ?

เช็คด่วน!!

คุณอ้วน ผอม หรือหุ่นดีกันนะ ?

ดัชนีมวลกาย หรือ BMI ย่อมาจาก Body Mass Index เป็นค่าสากลที่ใช้เพื่อคำนวณ หาน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นและประมาณระดับไขมันในร่างกายโดยใช้น้ำหนักตัวและส่วนสูง

ค่า BMI ของคุณเท่ากับ

24.56

คุณอ้วนเกินไป!!

เช็คอาการที่เสี่ยงตอนนี้

เช็คฟรี

คุณอ้วนเกินไป

เสี่ยงโรคร้าย อันตรายต่อสุขภาพ

ทุบไขมันสะสม สัดส่วนสมบูรณ์

จัดการส่วนเกิน กลับมาหุ่นเฟิร์ม สุขภาพดี