เช็คด่วน!!

คุณอ้วน ผอม หรือหุ่นดีกันนะ ?

เช็คด่วน!!

คุณอ้วน ผอม หรือหุ่นดีกันนะ ?

ดัชนีมวลกาย หรือ BMI ย่อมาจาก Body Mass Index เป็นค่าสากลที่ใช้เพื่อคำนวณ หาน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นและประมาณระดับไขมันในร่างกายโดยใช้น้ำหนักตัวและส่วนสูง

ค่า BMI ของคุณเท่ากับ

18.73

คุณค่อนข้างผอม

คุณกำลังเริ่มเสี่ยงกับอะไรบ้าง

เช็คฟรี

คุณค่อนข้างผอม

เสี่ยงโรคร้าย อันตรายต่อสุขภาพ

เจริญอาหาร ผิวสวย สัดส่วนดี

ร่ายการฟู สัดส่วนได้รูป ดูดีขึ้น