📣📌บริษัท The Na Thailand จะทำการหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในวันที่ 13-17 เมษายน 2567 💦
โดยจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 18 เมษายน 2567
.
⏩ แต่ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดให้บริการนะคะ 😊
.
ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🙏🙏

This entry was posted in . Bookmark the permalink.