ขั้นตอนการสมัครเป็นนักธุรกิจของ THE NA

1. สามารถสมัครได้จากแม่ทีมทั่วประเทศ หรือสมัครได้ที่ Line : @Nathailand 

2. ชำระเงินตามยอดที่ต้องการเปิดบิล ส่งหลักฐานให้กับแม่ทีม หรือส่งหลักฐานมาที่ Line : @Nathailand

3. หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นให้เข้าไปกรอกช้อมูลที่ Nathailand.com

เลือกเมนู นักธุรกิจของ THE NA

4. บริษัทจะทำการออกหนังสือสัญญาการจัดจำหน่าย ส่งให้ตัวแทน เซ็นต์เอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ให้เซ็นต์ชื่อ พร้อมแนบเอกสารเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ส่งกลับมายังบริษัท

5. แม่ทีม หรือบริษัท จะทําการจัดส่ง สินค้า พร้อม คู่สัญญาตัวแทนจําหน่าย และบัตรตัวแทนจําหน่าย ให้พร้อมกับสินค้า

6. ข้อมูลในสัญญาการจัดจําหน่าย และประกาศจากทางบริษัทขอให้ตัวแทนจําหน่ายปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด หากพิดสัญญา ขายตัดราคา สร้างคูปองส่วนลดมาแจก ทางบริษัทจะดําเนินการ ทางกฎหมายทันที่ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น

เรทตัวแทนจำหน่ายระดับ Freshy

เรทราคาตัวแทนจำหน่าย ระดับ PLUS

เรทตัวแทนจำหน่ายระดับ Silver

เรทตัวแทนจำหน่ายระดับ Exclusive

เรทตัวแทนจำหน่ายระดับ Na Partner