เช็คด่วน!!

คุณอ้วน ผอม หรือหุ่นดีกันนะ ?

เช็คด่วน!!

คุณอ้วน ผอม หรือหุ่นดีกันนะ ?

ดัชนีมวลกาย หรือ BMI ย่อมาจาก Body Mass Index เป็นค่าสากลที่ใช้เพื่อคำนวณ หาน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นและประมาณระดับไขมันในร่างกายโดยใช้น้ำหนักตัวและส่วนสูง

ค่า BMI ของคุณเท่ากับ

20.81

คุณปกติ

แต่ส่วนอื่น ๆ คุณปกติดีหรือเปล่า

เช็คฟรี

คุณปกติ

แต่!! เสี่ยงต่อสุขภาพ

เสริมโปรตีน วันละซอง

เติมกรดอะมิโนจำเป็น และสุขภาพที่แข็งแรงคงทน