📣 ประกาศ Final Call 😱
.
❌ เพราะ The Na Probalance Jelly
Lot สุดท้ายเหลือเพียง 1,000 กล่องเท่านั้น !!
.
⏩ ย้ำ ไม่ผลิตเพิ่ม หมดแล้วหมดเลย
.
ใครยังไม่ได้ตุน รีบเลยก่อนหมดนะคะ ✨

This entry was posted in . Bookmark the permalink.